O kancelarii

Oferujemy wszechstronną pomoc prawną adresowaną do klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy przed sądami i organami administracji, sporządzamy opinie prawne, pisma procesowe oraz umowy, a także zapewniamy stałą obsługę prawną.

Przedsiębiorcy

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców, zarówno tych prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni czy spółek prawa handlowego.

Możemy pomóc miedzy innymi w:

  • reprezentacji przed sądami,
  • przygotowaniu umów,
  • windykacji należności,
  • rejestracji podmiotów gospodarczych.

Klienci indywidualni

Świadczymy pomoc prawną poprzez udzielanie porad prawnych, sporzadząnie umów, przygotowanie pisemnych opinii prawnych oraz reprezentację Klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, jak i w postępowaniu egzekucyjnym.

Możemy pomóc miedzy innymi w:

  • sprawach rozwodowych i alimentacyjnych,
  • uzyskaniu odszkodowań od ubezpieczycieli,
  • odwołaniach od decyzji ZUS,
  • sprawach spadkowych.