Klienci indywidualni

Kancelaria oferuje wszechstronne doradztwo i pomoc prawną. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy umowy, przygotowujemy pisemne opinie prawne oraz reprezentujemy Klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, jak i w postępowaniu egzekucyjnym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty i wynagrodzenia - prosimy o kontakt.

Rozwody i prawo rodzinne

Udzielanie porad i prowadzenie spraw w zakresie prawa rodzinnego, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska czy ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo pracy

Doradztwo w sprawach rozwiązania umowy o pracę. Opiniowanie umów o pracę, o zakazie działalności konkurencyjnej i zachowaniu poufności. Reprezentacja przed Sądem Pracy.

Prawo cywilne

Reprezentowanie w sprawach o zapłatę, wykonanie lub unieważnienie umowy. Prowadzenie spraw o odzyskanie utraconych nieruchomości, eksmisję, nabycie własności przez zasiedzenie czy zniesienie współwłasności. Pomoc prawna w zakresie praw autorskich, prawa własności przemysłowej i ochrony dóbr osobistych.

Spadki

Reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie nieważności testamentu i dział spadku. Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia. Pomoc prawna w zakresie prawidłowego sporządzenia testamentu czy odnośnie podatku od spadków i darowizn.

Odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu wypadków, błędów w sztuce lekarskiej oraz bezumownego korzystania z nieruchomości. Pomoc w postępowaniu toczącym się przed ubezpieczycielem, sporządzanie odwołań, jak również reprezentacja przed sądem.

Odwołania od decyzji ZUS

Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, porady prawne oraz reprezentacja sądowa w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym rent i emerytur, zasiłku rehabilitacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy. Dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.

Umowy

Sporządzanie i opiniowanie projektów umów. Pomoc prawna w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, gwarancja bankowa, hipoteka, zastaw).

Podatki i prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji publicznej, WSA i NSA. Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, a także opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.