Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców - prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w formie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni czy spółek prawa handlowego.

Dokładamy wszelkich starań, by świadczona przez nas pomoc prawna odpowiadała w pełni potrzebom naszych klientów i pomogła im w realizacji celów biznesowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty i wynagrodzenia - prosimy o kontakt.

Obsługa prawna

Stała lub doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie bieżących problemów prawnych, jak i skomplikowanych, długoterminowych projektów.

Umowy

Sporządzanie i opiniowanie projektów umów, negocjacje kontraktów handlowych i pomoc prawna w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów.

Reprezentacja przed sądami

Reprezentacja w postępowaniach sądowych we wszelkich rodzajach spraw świadczona przez radcę prawnego. Między innymi w sprawach o zapłatę, odszkodowań czy wykonania umów.

Uczestniczymy także w postępowaniach mediacyjnych.

Tworzenie podmiotów gospodarczych

Pomoc prawna przy tworzeniu i rejestracji w KRS spółek, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni oraz przy otwieraniu działalności gospodarczej.

Opracowywanie projektów umów, statutów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.

Windykacja należności

Odzyskiwanie niespłaconych wierzytelności i należnych odsetek. Negocjacje z dłużnikami, reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych.

Zamówienia publiczne

Świadczenie pomocy prawnej w postępowaniach w przedmiocie zamówień publicznych. Analiza prawna ofert, sporządzanie odwołań czy nadzór prawny nad wykonaniem zamówienia.

Podatki i prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji publicznej, WSA i NSA. Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, a także opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego. Pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji.

Prawo pracy

Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, o zakazie działalności konkurencyjnej i zachowaniu poufności. Sporządzanie i opiniowanie regulaminów, układów zbiorowych. Pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę, w tym przy zwolnieniach grupowych. Doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców.